Wat te doen bij een bedrijfsongeval

Bedrijfsongevallen zijn nare en vaak traumatische gebeurtenissen, die voor niemand leuk zijn en veel ellende en stress kunnen veroorzaken op korte en lange termijn. Zowel werkgevers als werknemers kunnen door een bedrijfsongeluk op de werkvloer ernstig in de problemen raken. Want wat er ook gebeurd is, altijd speelt de vraag op wie er aansprakelijk is voor letsel of schade. Hoe zit dit precies? Wie is er verantwoordelijk als er in of rond een bedrijf een ongeluk plaatsvindt waar een werknemer bij betrokken is?

Belangrijke juridische uitgangspunten bij bedrijfsongevallen

Een belangrijk uitgangspunt op de werkvloer is de verplichting van werkgevers om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor het personeel. Volgens Arbo-wetgeving zijn bedrijfsleiders, uiteraard afhankelijk van de bedrijfstak waarin gewerkt wordt, verplicht om maatregelen te nemen die de veiligheid van hun werknemers garanderen of in elk geval het risico op arbeidsongevallen tot een minimum beperken.
Werkgevers hebben namelijk een wettelijke zorgplicht. Deze arbeidszorgplicht houdt een aantal zaken in. Zo moet een baas ervoor zorgen dat het personeel op het werk niet ziek kan worden of een ongeluk kan krijgen. Er moet dus sprake zijn van een veilige werkomgeving, zowel in fysiek als in sociaal-emotioneel opzicht. Verder moeten werkgevers de werknemers uitleggen hoe er veilig kan worden gewerkt. Hiervoor zijn per bedrijfsbranche regels en normeringen opgesteld, die ervoor moeten zorgen dat werkzaamheden veilig uitgevoerd worden. Ten slotte hebben werkgevers ook een juridische verplichting om de uitvoering van deze regels en richtlijnen te controleren. Worden veiligheidsregels door het personeel echt uitgevoerd? Zo niet, dan hebben bedrijfsleiders en managers de plicht om hun personeel daarop aan te spreken.

Aansprakelijkheid bij werkongevallen

Na een bedrijfsongeval kan een werknemer zijn baas of het bedrijf aansprakelijk (proberen te) stellen voor het opgelopen letsel of de schade. Er wordt dan door een juridische expert uitgezocht of een werkgever al dan niet aan de wettelijk vereiste zorgplicht heeft voldaan of nalatig is geweest. Het slachtoffer moet in dit soort situaties wel overtuigend bewijs kunnen overhandigen, waaruit blijkt dat er letsel of schade is ontstaan. Als uit het onderzoek naar voren komt dat het bedrijf de zorgplicht richting medewerker(s) is nagekomen, is de betreffende onderneming niet wettelijk aansprakelijk voor de geleden schade of voor letsel.

Ook de werknemer zelf heeft verantwoordelijkheden

De genoemde punten betekenen echter niet dat de werknemer zelf eenvoudig vrijuit gaat. Werknemers die veiligheidsvoorschriften niet opvolgen of naleven kunnen hun werkgever niet aansprakelijk stellen voor de gevolgen. Als er opzet in het spel was of de werknemer roekeloos heeft gehandeld, kan de opgelopen schade ook niet op de werkgever worden afgeschoven. Heb je vragen over aansprakelijkheid bij letsel als bedrijfseigenaar of als werknemer? Neem dan altijd contact op met een letselschadespecialist, zoals een gespecialiseerd advocatenkantoor!

Related Stories

Discover

Toepassingen van het brievenbuspakje: handige tips voor verzending en...

Het brievenbuspakje is een handige en veelzijdige verzendoptie die steeds populairder wordt bij zowel...

Limousines voor zakelijk gebruik

In de zakenwereld draait alles om indruk maken en efficiëntie, en wat betreft vervoer...

5 Trendy tuinideeën voor een geweldige zomer!

De zomer is eindelijk gearriveerd en dat betekent dat het tijd is om je...

Vogels in je achtertuin: Een Complete Gids voor Aantrekken...

Het aantrekken en observeren van vogels in je eigen achtertuin kan een plezierige en...

De impact van e-commerce op de detailhandel

E-commerce heeft de manier waarop mensen winkelen drastisch veranderd en heeft een grote impact...

Werk samen met professionals

Het investeren in vastgoed kan een complex proces zijn, vooral voor beginners. Het kan...

Popular Categories

Comments